English4 โรคประจำตัวเสี่ยงตายช่วงหน้าหนาว


                สภาพอากาศที่หนาวส่งผลต่อความผิดปกติของโรคประจำตัวในร่างกาย จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาว จนทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิต่ำลง ส่งผลต่อความผิดปกติของโรคประจำตัวในร่างกาย จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
                สำหรับโรคที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในอากาศหนาว หากมีอาการกำเริบ ได้แก่
                1. โรคไข้หวัด จะมีอาการทั่วไปคือคัดจมูก จาม อาจมีไข้ต่ำ ๆ ต่อมาจะมีน้ำมูกใสไหลมาก อาจเจ็บคอเล็กน้อย มีอาการไอจากการอักเสบของหลอดคอตามมา แต่มักมีโรคแทรกช้อนพบได้บางครั้ง ได้แก่ หลอดลมอักเสบ หูอักเสบ โพรงอากาศรอบจมูกอักเสบ ปอดบวม รายที่เป็นปอดบวมอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
                2. โรคหอบหืด เป็นโรคเป็นอาการของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและภาวะภูมิแพ้ ซึ่งเกิดจากหลอดลมมีการอักเสบเรื่อรัง จึงทำให้เยื่อบุผนังหลอดลมมีการหนาตัว กล้ามเนื้อหลอดลมมีการหดเกร็งตัว ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด และหอบเหนื่อย อาการหอบเหนื่อยจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้รับสารภูมิแพ้ โดยสภาพอากาศเย็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาการหอบกำเริบได้
                3. โรคปอดเรื้อรัง เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อปอดหรือกับหลอดลม จึงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ อันเนื่องมาจากการขาดออกซิเจน อาการที่พบ เช่น อาการเหนื่อยง่าย ไอแห้ง ไอมีเสมหะ และอาจไอเป็นเลือด เจ็บหน้าอก ซึ่งโรคนี้สามารถเป็นผลจากการติดเชื้อของโรคไข้หวัดได้
                4. โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมาก หากเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัว หรือมีไขมันไปเกาะผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ปริมาณเลือดแดงผ่านได้น้อย เป็นผลทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหากหลอดเลือดแดงตีบแคบมากจนอุดตัน จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้
                อาจารย์อาจารี อิงคะวณิช นักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หากเป็นโรคประจำตัวเหล่านี้ควรบอกคนที่ใกล้ชิดไว้ และหมั่นสังเกตอาการของตนเอง เพราะเราสามารถรับรู้ได้ว่าถึงจุดไหนที่ร่างกายรับไม่ไหว ไม่ควรฝืนร่างกาย หากมีอาการเหนื่อย แน่นหน้าอกหรือหายใจขัดข้องให้หยุดพักก่อน เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถอยู่ในสภาพอากาศหนาวได้ ดังนั้นหากจะเดินทางไปไหนควรวางแผนและตรวจสอบสภาพอากาศ รวมทั้งเตรียมเสื้อผ้าเพิ่มความอบอุ่นร่างกายและยาที่รักษา หรือการดื่มน้ำอุ่นก็ช่วยได้เช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์อาการโรคประจำตัวกำเริบขั้นรุนแรง มีเวลาปฐมพยาบาลภายใน 3-5 นาที ก่อนหัวใจหยุดเต้น
                อาจารย์อาจารี กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม 4 โรคดังกล่าว เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หากต้องเดินทางไปในจังหวัดที่มีสภาพอากาศหนาว ควรเตรียมเสื้อผ้าป้องกันหนาว โดยเน้นคลุมบริเวณหัว คอ อกและเท้า มีวิสัยทัศน์ในการเดินทาง เตรียมวางแผนเส้นทาง เพราะถนนอาจมีหมอกปกคลุมบางเส้นทาง อาจเกิดอันตรายจากการเดินทางได้ นอกจากนี้ระวังโรค “สครับไทฟัส” โรคที่เกิดจากตัวไรอ่อนที่เกาะตามเสื้อผ้าหรือตามใบหญ้า เมื่อถูกกัดจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียและปวดเมื่อย ออกกำลังอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น รับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งภัยจากการดื่มสุราแก้หนาว จะทำให้เส้นเลือดขยายตัวมากขึ้น เกิดการสูญเสียความร้อนจากผิวหนังอย่างรวด เร็วเป็นผลให้เกิดอุณหภูมิร่างกายต่ำได้ง่าย

                การป้องกันที่ดีต้องเริ่มจากตนเอง ไม่หักโหมหรือทำกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อโรคประจำตัวเหล่านี้ ยาที่ใช้รักษาควรพกติดตัว เช่น ในกรณีหอบหืดที่ต้องมียาพ่นไว้ใช้ติดตัว ผู้ป่วยควรบอกคนใกล้ชิดถึงอาการ เพื่อการปฐมพยาบาลที่ทันถ่วงทีก่อนที่จะสายเกินไป

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก >> ชุมชนคนรักสุขภาพ >> ข่าวและกิจกรรมต่างๆ