English
บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน

           เป็นที่ทราบกันดีว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่คาดการณ์ ล่วงหน้าไม่ได้แฝงอยู่ในทุกๆย่างก้าวของชีวิตบริการช่วยเหลือผู้ป่วยคนไข้ฉุกเฉิน (EAS) นับเป็นอีกบริการหนึ่งที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ยิ่งถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยแล้ว บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจึงเป็นทางเลือกที่ยากจะปฏิเสธได้

           เมดิลิงค์ทำหน้าที่บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนไข้ในภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึงการรับรองค่าใช้จ่าย (Guarantee Letter) ประสานงานระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อช่วย ให้ผู้ป่วยหรือคนไข้ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีตามโรค จนกระทั่งถึงสถานพยาบาลอย่างปลอดภัย

             •   การอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือส่งตัวคนไข้ กลับประเทศโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
             •   ให้บริการครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก
             •   มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสากล: เครื่องบินพยาบาล, รถพยาบาล, เรือเร็ว, เฮลิคอปเตอร์

             •   ศูนย์บริการลูกค้าภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 24/7
             •   อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ทำการักษาต่างประเทศ
             •   ดำเนินการเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา
             •   ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กรหน้าหลัก >> สินค้าและบริการ >> บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน